Barok Collegium

Komorní ansámbl složený z hráčů, členů pražských komorních a symfonických orchestrů, které vzájemně spojuje láska ke komorní hudbě. Za datum vzniku Barock Collegia je možno považovat již rok 1969, ve kterém tehdejší posluchači Pražské konzervatoře - a budoucí členové České filharmonie - započali svou koncertní činnost společně s varhanicí Jiřinou Pokornou na kůru kostela Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko). Později bylo nástrojové obsazení rozšířeno ještě o cembalo a kontrabas. Soubor absolvoval mnoho koncertních turné v tuzemsku i zahraničí, z nichž nejzásadnější byla zřejmě řada vystoupení v Alsasku a v okolí Nabonne. V současnosti komorní ansámbl Barock Collegium koncertuje nejčastěji v obsazení houslí, violy, hoboje, violoncella a cembala. Soubor se ve své dramaturgii zaměřuje nejen na triové sonáty barokních skladatelů, ale také na skladby pro sólové nástroje a je též doprovodným tělesem sólovému zpěvu. Kromě evropského hudebního barokního a klasicistního repertoáru uvádí soubor Barok Collegium kompozice současných českých skladatelů, např.  Františka Xavera Thuriho - „Pinacotheka Pragensis“ nebo Jaroslava Krčka –„Barokní suita.“  Obě tyto skladby byly souboru Barok Collegium dedikovány.

 

Anna Veverková

housle
Absolventka Státní konzervatoře v Praze a Hudební fakulty Akademie Múzických umění v Praze, studium zakončila v roce 2009 doktorátem. Poté absolvovala roční stáž v Berlíně na Universität der Künste.V období mezi lety 2009-2011 působila na postu koncertního mistra v Severočeské filharmonii Teplice, poté získala roční angažmá v Orquesta filharmonica ve španělské Malaze. V komorní oblasti je primáriem smyčcového Kaprova kvarteta, se kterým získala několik ocenění na mezinárodních soutěžích. Pravidelně spolupracuje s Ensemble Intercontemporain a Ensemble Modern, které se specializují na interpretaci soudobé hudby.

 

Monika Boušková

hoboj
Hobojistka Monika Boušková svá studia absolvovala na Státní konzervatoři v Praze. Od roku 2003 je členkou Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK, kde je hráčkou na anglický roh s povinností 2.hoboje. Kromě svého orchestrálního angažmá je vyhledávanou komorní hráčkou. Je členkou PhilHarmonia Octetu, Barok Collegium a zakladatelkou  komorního ansámblu Juventus Collegium FOK. Od roku 2012 se kromě své hudební dráhy aktivně věnuje hudebnímu managementu. Je  jednatelkou koncertní agentury Bohemian Artists, v rámci které zastupuje renomované české umělce. Spolupracuje s renomovanými českými i zahraničními hudebními festivaly a pořadateli – MHF Pražské jaro,  Mezinárodní hudební festival Mitte Europa, Janáčkův máj, Koncertní jednatelství FOK sv. Šimona a Judy, Svatováclavský hudební festival, Sanzkoncert Barcelona apod. Organizuje koncerty klasické hudby ve spolupráci s představiteli a kulturními organizacemi  českých měst a obcí. V rámci Šumavského hudebního tridua se aktivně podílí na dramaturgii a produkci slavností.

 

Věra Binarová

viola j. h.
Vystudovala Akademii múzických umění v Praze a své vzdělání si dále rozšiřovala soukromým studiem violy ve Vídni. Působila v orchestru Nadace Yehudi Menuhina ve Francii. Byla členkou smyčcového kvarteta Jupiter a solo violistkou Talichova komorního  orchestru. Vystupovala  jako sólistka se Symf. orch. Českého rozhlasu, Českým nár. symf. orch., Plzeňskou filharmonií, Jihočeskou kom. fil. České Budějovice, Czech Virtuosi, Státní filh. Košice, St.Gellért Orchestr, nahrává pro Český rozhlas a  koncertuje na podiích  v Čechách i v zahraničí.  Působila na projektech v Salzburské komorní  filharmonii. Spolu se slovenskou  kytaristkou Miriam Rodriguez Brüllovou  založila kvintet Corde Armoniche, se kterým podnikla řadu koncertů v Čechách, na Slovensku a Maďarsku. Je  vyhledávanou komorní hráčkou. Od roku 2014 je členkou Symfonického orchestru hl.města Prahy FOK.  V současné době se také  intenzivně věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ I. Hurníka v Praze, pravidelně vyučuje  na Mezinárodních hudebních kurzech Ameropa.

 

Roman Petrov

violoncello
Violoncellista Roman Petrov je  absolventem Státní  konzervatoře v Praze ze třídy prof. Jaroslava Kulhana. Je dlouholetým členem violoncellové skupiny Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Kromě své komorní a symfonické koncertní činnosti vyhledává též příležitosti jako hráč na basovou kytaru v oblasti jazzrocku a bigbeatu.

 

<<< předchozí interpreti   |   následující interpret >>>

 

Monika Boušková

hoboj
Hobojistka Monika Boušková svá studia absolvovala na Státní konzervatoři v Praze. Od roku 2003 je členkou Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK, kde je hráčkou na anglický roh s povinností 2.hoboje. Kromě svého orchestrálního angažmá je vyhledávanou komorní hráčkou. Je členkou PhilHarmonia Octetu, Barok Collegium a zakladatelkou  komorního ansámblu Juventus Collegium FOK. Od roku 2012 se kromě své hudební dráhy aktivně věnuje hudebnímu managementu. Je  jednatelkou koncertní agentury Bohemian Artists, v rámci které zastupuje renomované české umělce. Spolupracuje s renomovanými českými i zahraničními hudebními festivaly a pořadateli – MHF Pražské jaro,  Mezinárodní hudební festival Mitte Europa, Janáčkův máj, Koncertní jednatelství FOK sv. Šimona a Judy, Svatováclavský hudební festival, Sanzkoncert Barcelona apod. Organizuje koncerty klasické hudby ve spolupráci s představiteli a kulturními organizacemi  českých měst a obcí. V rámci Šumavského hudebního tridua se aktivně podílí na dramaturgii a produkci slavností.